Opis działania

fb FLAGI banner

Polish Medical Platform in GCC

Zobacz FILM PROMOCYJNY 

Szanowni Państwo,

Zależy nam na stworzeniu sieci kontaktów pomiędzy gronem polskich ekspertów medycznych w Zatoce Perskiej.

Mamy przyjemność zaprezentować najnowszy projekt – Consortium of Medical Services pt: „Polish Medical Platform in GCC”. Jest to inicjatywa, która powstała w wyniku rozmów z Polakami – rezydentami odwiedzanych przez przedstawicieli Consortium krajów GCC, jak również spostrzeżeń powstałych podczas spotkań z organizacjami z działów medycznych i partnerami Consortium w krajach GCC i w Polsce.

Misja Platformy:
Dostarczać opiekę zdrowotną najwyższej jakości dla Polaków w Zatoce, organizować wspólną edukację medyczna dla polskich specjalistów służby zdrowia oraz wspierać polską rekrutację medyczną.

Wizja Platformy:

Promowac Polskę w Zatoce przez wysokiej jakości usługi slużby zdrowia. Promować zdrowy tryb życia, stać się kompasem medycznym dla zapytań polskich rezydentów, reprezentować dobre interesy polskich pacjentów oraz specjalistów służby zdrowia. Promowanie wartoci polskiej medycyny w Zatoce.

 

Wartości Platformy:

Europejskie standardy leczenia i badania, empatia, wysoka kultura osobista, aktywność i gotowośc społeczna, partnerstwo

Promocja Polski w Zatoce Perskiej

Założeniem  platformy jest promocja Polski poprzez personel, serwisy i produkty medyczne obecne w GCC. Podjęta inicjatywa nie ma charakteru komercyjnego i będzie realizowana w ramach działalności społecznej osób zaangażowanych w budowę projektu. Budowana platforma gromadząca reprezentatywną grupę specjalistów polskich z różnych dziedzin medycyny, pracujących w krajach GCC, zwiększy ich aktywność na tym rynku, co powinno zaowocować wzmocnieniem wizerunku Polski.  Consortium of Medical Services jako inicjator inicjatywy pragnie użyć umiejętności i kontakty w celu skupienia poważanej grupy społecznej dbającej o nasze zdrowie.

Zangażowane strony

W projekt zostaną zaangażowani:

 • polscy specjaliści medyczni – wyłącznie rezydenci GCC (członkowie)
 • polskie ambasady w krajach GCC (patroni)
 • lokalne firmy z GCC reprezentujące polskie produkty/serwisy medyczne w GCC (partnerzy)
 • polski kontyngent medyczny – firmy i organizacje z sektora polskiej służby zdrowia

Cel: Budowa platformy polskich specjalistów branży medycznej w GCC.
Do rejestracji zapraszamy polskich rezydentów m.in. lekarzy, fizjoterapeutów, pielegniarki, położne, kosmetologów, techników medycznych oraz rekruterów i marketerów branży medycznej.

Sens i zadanie platformy:

 • Rozpoznanie polskiej społeczności medycznej i jej wspieranie w rozwoju poszczególnych
  dziedzin medycznych w krajach GCC
 • Ułatwienie dostępności do polskiej służby zdrowia dla Polaków mieszkających w
  krajach GCC
 • Wzmocnienie wizerunku Polski przez prezentację dorobku i poziomu polskich specjalistów
  medycznych w służbach medycznych krajów GCC
 • Prezentacja udziału polskich specjalistów medycznych w rozwoju poszczególnych działów
  medycznych w rejonie Zatoki
 • Tworzenie warunków do prezentacji dorobku naszych specjalistów poprzez uczestnictwo w
  konferencjach tematycznych i publikacje w materiałach branżowych
 • Tworzenie dokumentacji i wykładów związanych z rozwojem, jakością leczenia i dobrą
  praktyką medyczną

Zakładanym wynikiem Platformy będzie:

 • Zintegrowanie polskiej społeczności o profilu medycznym
 • Opracowanie i upublicznienie listy polskich specjalistów medycznych w GCC
 • Pomoc w promocji polskich produktów, usług medycznych
 • Organizacja konferencji, warsztatów i spotkań tematycznych
 • Opracowanie założeń i przygotowanie do wdrożenia tematycznych programów
  sponsorskich dla organizatorów, uczestników i zwycięzców podejmowanych akcji
  promujących Polskę i polską medycynę.
 • Opracowanie założeń do utworzenia komórki informacyjnej dla ubiegających się o
  medyczną licencje w poszczególnych krajach GCC
 • Opracowanie materiałów informacyjnych pomocnych w procesie rekrutacji pracowników
  medycznych dla terenu GCC
 • Bezpośrednia ekspertyza dla polskich firm w wejściu na lokalny rynek GCC
 • Przekazanie do polskich placówek systemów jakości leczenia i dobrej praktyki

Consortium of Medical Services zapewnia:

 • Bieżącą administrację i aktualizację bazy danych online
 • Zapewnienie technologii i wykonania baz danych
 • Stworzenie strony www oraz kanałów komunikacji
 • Opracowanie i produkcja materiałów promocyjnych
 • Zarządzanie i business development projektu
 • Częściowe wsparcie finansowe projektu

ZAPRASZAM DO ZAREJESTROWANIA SIE W BAZIE PLATFORMY – LINK

Z poważaniem,
Andrzej Sulimierski  (Magister fizjoterapii)
Koordynator Polish Medical Platform in GCC
Koordynator regionalny Consortium of Medical Servies w rejonie Zatoki Perskiej/ Dubai